TARİHÇE // HISTORY

1882 yılında kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1982 yılında kuruluşundan itibaren üniversiter bilimsel anlayışın gelişme ve ilerlemesine yönelik bir bakış açısıyla eğitimini sürdürmektedir. Başlangıcından bu yana programımızdan çok sayıda öğrenci kent plancısı olarak mezun olmaktadır.

Kent plancısı çeşitli büyüklüklerde ve kendine özgü ekolojik ortamlarda yer alan insan yerleşmelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal potansiyellerini izleyip değerlendiren, gelişme eğilimlerine bir plan çerçevesinde yön vermede etkin rol oynayan bir meslek insanıdır.

Kent plancısına bu formasyon dört yıllık lisans eğitimi süresince kuramsal dersler ve planlama stüdyoları aracılığıyla verilmektedir. Kuramsal dersler, genelde “planlama” kavramını evrensel ölçütleriyle vermekte, özelde ise kent planlama sürecinde gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını sağlamaktadır. Stüdyolarda ise kuramsal bilgilerin bir türlü simülasyonu her yıl seçilen kentler üzerinde yapılmakta ve planlar üretilmektedir. Bu donanım ile kent planlamaya yönelik en yeni ve en gelişmiş bilgilerle meslek pratiğinin kalitesinin üst düzeylerde olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ayrıca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da herhangi bir kurumdaki planlama olgusuna evrensel düzeyde bakarak analiz edebilen, senteze ulaşabilecek kapasitelere sahip kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki formasyon ve etik değerlerle toplumun gelişmesi ve kalkınmasına çok önemli katkıları olacak öğrencileri yetiştirme misyonumuz, alternatif eğitim ve bilimsel etkinliklerle desteklenmektedir. Bölümümüz, Avrupa ve Amerikan Üniversiteleriyle oluşturduğu protokollerle öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını hayata geçirmekte ve düzenlediği bilimsel etkinliklerle bilgi alışverişini güçlendirmekte ve sonuçta öğrencilerimizin yüksek lisans ve doktora tezlerine yönelik araştırma yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Paris Belleville, Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Nancy, Universidad Politecnica de Valencia, Hogeschool van Amsterdam, Universidad Politecnica de Madrid, Fachhochschule Oldenburg, Universitat Politecnica de Catalunya, London South Bank University, Hocheschool Voor de Kunsten Utrecht, Universita Degli Studi di Genova, Universita Degli Studi di Roma La Sapienza, Polytechnic of Bari, Institut Superior d’Architecture Intercommunal Bruxelles-Liege-Mons-Victor Horta, Aristotle University of Thessaloniki, University of Applied Science-Bielefeld/Minden, Universtaet Stuttgart, Universidade Tecnica de Lisboa Instituto Superior Tecnico, Université Paris I – Institut d’Etudes du Développement Economique et Sociale (IEDES), Leibniz Universitat Hannover, The London School of Economics and Political Science –LSE üniversiteleriyle yapılan anlaşmalar verimli bir şekilde devam etmektedir.

Yüksek lisans eğitimimiz ise Kentsel Planlama, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma ve Yenileme uzmanlık alanlarından oluşmaktadır. Kent planlama, mimarlık, ekonomi, sosyoloji, hukuk alanlarından bu programlara her yıl çok sayıda katılım gerçekleşmektedir. Üniversitenin temel misyonu, bilimsel çalışma yapmak ve bunu toplumun gelişmesi yararına kullanımını yaymaktır. Bu bağlamda, bölümümüzün bilimsel etkinlikleri kuruluşundan bu yana geçen süreç içinde üç dalda yoğunlaşmıştır. Her yıl ulusal “Kırsal Alan Planlaması Semineri”, “Kentsel Koruma ve Yenileme Semineri” ve “Uluslararası Kentsel Tasarım Sempozyumu” düzenlenmekte, bu daldaki uzmanların bilimsel görüşlerini tartıştığı platformları oluşturulmakta ve yayınlarla gelişmeler yaygınlaştırılmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı üniversiteleri ile yapılan “workshop”lar ve genel eğitim programlarımızdan “Çarşamba Seminerleri” ile öğrencilerin kültürel birikimleri zenginleşmektedir.

Bu program, öğrencilerimize bir meslek sahibi sağlamanın ötesinde gelişmiş araştırıcı kapasiteleri de kazandırmaktadır. Bu kapasiteler ve etik değerlerle görev alacakları her türlü kurumda ve projede üstün başarılar ortaya koyan toplumsal gelişmeye önemli katkıları olan bireyleri ön plana çıkarmaktadır.

Comments are closed.