Doç.Dr. Besime Şen

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü
Şehir Bölge Planlama, 2. Kat
Tel: 0 (212) ..........
besimesen@msgsu.edu.tr
EĞİTİMDOKTORA
Mimar Sinan Üniversitesi

YÜKSEK LISANS
Istanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Teorisi

LİSANS
Istanbul Üniversitesi, Iktisat Fakültesi, Maliye Bölümü
ARAŞTIRMA ALANLARIKent Ekonomisi
Konut
Soylulastırma
Kentsel Sınıflar
YAYINLAR"Soylulaştırma: Kentsel Mekanda Yeni Ayrıştırma Biçimi", Hatice Kurtuluş (yayına hazırlayan), İstanbul’da Kentsel Ayrışma: Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar kitabı içinde.

"Ekonomik Gelişmenin Kültürüel Stratejileri: İstanbul'un Kent merkezleri ve tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması", TMMOB Şehir Plancıları Odası Planlama Dergisi 2006/2 içinde.

Comments are closed.