ARAŞTIRMA // RESEARCH

Yıl / YearKurum / InstitutionYürütücü / CoordinatorEkip / Research TeamAraştırma Konusu / Research Subject
2014MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Napoli Federico 2, Paris 8, Paris La Villette, Agnès Deboulet and Murat C. YalçıntanCaludette Lafaye, Ranier Hode, Arthur François, Adelina Miranda, Gizem AksümerThis workshop was made possible by an Erasmus grant, by the strong support of our respective universities and specifically of the international relations departement at Paris 8, by the welcoming of the Napoli University. But more than anything, we owe the success of this workshop to the municipality of Terzigno that has allowed us to work in a secondary school and to be guided by several engineers and architects. A massive thank to the population of Terzigno and associations that have helped us to find our way.
2012IPP : Ecole Nationale Supeirure d'Architecture de Lyon, Politecnico di Torino , MSGSÜ ŞBPBGüzin KonukGülşen Özaydın, Figen Kafesçioğlu, İnci Olgun, Sinem DomaniçliA comparative study of the contribution to urban life of in-between places "Passing, Passage, Arcades" as semi-public spaces
20122012 EU-Med ProgramRachelle AltermanFatma ÜnsalBridging the Implementation Gap: Facilitating Cross-Border Iczm Implementation by Lowering Legal-Institutional Barriers in the Mediterranean Sea Basin
2012MSGSÜ Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi -Kültür ve Turizm BakanlığıAykut KaramanKenan Mortan, Gülgün Köroğlu, Arzu Öztürk, Dilek Erbey, Erdem Erbaş, Ebru Firidin Özgür, Kenan Eren, Tansel Erbil, S.Demet Kap, Levent Özaydın, Sinem Seçer, Ömer AksoyakSite Management Plan of Aphrodisias Ancient City / Aphrodisias Antik Kenti Alan Yönetim Planı
2012Kağıthane BelediyesiŞükrü AslanHatice Kurtuluş, Besime ŞenSocial History Project for Kağıthane / Kağıthane Toplumsal Tarih Projesi
2011Tübitak - 110K404Murat C. YalçıntanErbatur ÇavuşoğluUrban Regeneration Projects and Social, Economic and Spatial Impacts: Example of Sarıyer Squatter Neighbourhoods / Sarıyer Gecekondu Mahalleleri Örneğinde Kentsel Dönüşüm Süreçleri ve Bu Süreçlerin Sosyo-Ekonomik ve Fiziki Etkileri
2011TÜBİTAK 1002 Araştırma Projesi, SOBAG 105K076Hürriyet ÖğdülHakan ArslanSocial Exclosure, Urban Policies and Urban Rights in the axis of European Urban Chart / Sosyal Dışlanma, Kentsel Politikalar ve Avrupa Kentsel Şartı Ekseninde Kentsel Haklar
2011R&D Project, (PTDC/AUR/71721/2006)Isabel RaposoHürriyet ÖğdülRe-Converting and Re-Integrating Illegal Urban Areas: Socio-Urban Evaluation And Integrated Strategic Planning Solutions
2011Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüKemal ÇorapçıoğluHürriyet Öğdül, Gülşen Özaydın, Dilek Erbey, Hale Mamunlu, Kevser Üstündağ, Özlem Ünver, Pelin Kotaş, Sibel Gürses SöğütExtensification of Appropriate Structuring to Local Patterns and Architectural Qualifications in Rural Areas / Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması Projesi
2011Wilhelmsburg, Hamburg LLP Erasmus IP Projesi Aykut KaramanErdem ErbaşRethinking the Urban Waterfronts: Reunification of Port and City
2011MSGSÜ Araştırma Projesiİclal Kaya AltayEvaluation of Beykoz Paşabahçe Industrial Heritage: Future Proposals / Beykoz Paşabahçe Endüstriyel Mirasının Değerlendirilmesi: Gelecek İçin Öneriler
2011MSGSÜ Araştırma ProjesiTansel ErbilDealing of Transportation Problem in the Master Plan of Istanbul: Proposed Solutions and Spatial Impacts / İstanbul Master Planında Ulaşım Sorununun Ele Alınışı: Çözüm Önerileri ve Mekansal Etkileri
2011MSGSÜ Araştırma Projesi (PN: 201134)Arzu KocabaşGüzin Konuk, Mike Gibson, Levent Yarar, Murat Diren ve Gülnur KadayıfçıFrom Urban Sprawl to Eco Settlements: Case of Arnavutköy / Kentsel Yayılmadan Eko Yerleşmelere: Arnavutköy Örneği
2010Istanbul, LLP Erasmus IP ProjesiAykut KaramanBahar Aksel EnşiciRethinking the Urban Waterfronts: Redefining Sirkeci Train Station Area
2010MSGSÜ Araştırma ProjesiLevent ÖzaydınAnalyses of Spatial Development Dynamics in Istanbul Arnavutköy on the basis of Cellular Automata Model / Cellular Automata Modeli Temelinde İstanbul Arnavutköy'de Mekansal Gelişme Dinamiklerinin Analizi
2010MSGSÜ Araştırma ProjesiPelin Gökgürİclal Kaya AltayFSM (K. Armutlu) Neighbourhood: A settlement in the Integration Pincer / Fatih Sultan Mehmet Mahallesi (K.Armutlu):İstanbul ile bütünleşme kıskacında bir Yerleşme
2009Avrupa Birliği - GAP Bölge Kalkınma İdaresiAykut KaramanA.Erdem ErbaşProject for Reducing Risks in Flooded Areas in GAP Region: Flood Risk and Urban Planning / Gap Bölgesinde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi, "Sel Riski ve Şehir Planlama"
2009MSGSÜ Araştırma ProjesiMurat C. YalçıntanErbatur ÇavuşoğluMapping Urban Regeneration in Istanbul and Regeneration Projects in Squatters / İstanbul'un Kentsel Dönüşüm Haritası ve Gecekondu Mahallelerine Geliştirilen Kentsel Dönüşüm Projeleri
2009MSGSÜ Araştırma Projesi (PN: 200918)Arzu KocabaşLevent Yarar, Habib UluçayUrban Renewal Approach: A model Proposal for Sulukule Case / Kentsel Yenileme Yaklaşımı: Sulukule Örneği ve Bir Model Önerisi
2009MSGSÜ Araştırma ProjesiFatma ÜnsalEbru Firidin Özgür, Asuman YeşilırmakSpatial Organisation of Istanbul in the Process of Rapid Urbanisation / İstanbul'un Hızlı Kentleşme Sürecinde Mekansal Organizasyonu
2009MSGSÜ Araştırma ProjesiGülşen ÖzaydınMüge Özkan Özbek, Maya Arıkanlı ÖzdemirHistoric Background of Architectural-Urban Scale Competitions From Republic to Nowadays / Cumhuriyet'ten Günümüze Mimari- Kentsel Ölçekteki Yarışmaların Tarihsel Arka Planı
2009MSGSÜ Araştırma ProjesiGüzin KayaTurkish Metropols in terms of Superior Labour / Üst Düzey İşgücü Açısından Türkiye Metropolleri
2009MSGSÜ Araştırma ProjesiRıfat AkbulutSeher BaşlıkResearch on the interaction of Land Values and Urban Development in Istanbul example / İstanbul Örneğinde Arazi Değerleri ve Kentsel Gelişme Etkileşiminin Araştırılması
2008MSGSÜ Araştırma ProjesiBilge Ulusay AlpayAn Analytic Approach to Spatial Development Tendencies: Istanbul Example / Mekansal Gelişme Eğilimlerine İstanbul Örneğinde Analitik Bir Yaklaşım
2008İBBGüzin KonukMİke Gibson, Arzu KocabaşToward a new urban regeneration / renovation model for Istanbul / İstanbul için yeni bir kentsel dönüşüm / yenileşme modeline doğru
2008DPTİstanbul: Koç Üniversitesi ve Otomotive Sanayi DerneğiArzu Kocabaş, Koç ve YTÜ öğretim üyeleriLogistic Planning for Automotive in Maramara Region / Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması
2008TÜBİTAK, 108K134Asuman TürkünBesime Şen, Binnur Öktem, Şükrü AslanUrban Regeneration and Social-Spatial Transformation in Historic Centers and Squatters in Istanbul / “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekansal Değişim”
2007TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, SOBAG 109K591Hürriyet ÖğdülTransformation Styles in Rural Areas at the City Surronding / Kent Çevresindeki Kırsal Alanlarda Değişim Biçimleri
2007MSGSÜ Araştırma ProjesiAykut KaramanDilek Erbey, Ebru Firidin Özgür Spatial Urbanisation Dynamics for Istanbul Bağcılar Region / İstanbul Bağcılar İlçesi Mekansal Kentleşme Dinamikleri
2006MSGSÜ-ŞBPB, İBB-BİMTAŞAykut KaramanGüzin Konuk, Fatma Ünsal, Hürriyet Öğdül, Erdem Erbaş, Ebru Firidin Özgür, Binnur Öktem, Besime Şen, Dilek Erbey, Kevser Üstündağ, İnci Şahin, Bahar Aksel Enşici, Hale MamunluSpatial Development Strategies towards Istanbul Action Plan / İstanbul Eylem Planına Yönelik Mekansal Gelişme Stratejileri
2006Kartal Belediyesi & John Thompson PartnershipArzu KocabaşKartal Belediyesi & John Thompson Partnership eş ekipleriA vision and strategic development framework for Kartal, İstanbul
2005MSGÜ-ŞBPB, Geyre VakfıAykut KaramanDilek Erbey, İnci Şahin, Bahar Aksel EnşiciPrincipals for Protection Plan of Aphrodisias Ancient City / Aphrodisias Antik Kenti Koruma Planı İçin İlkeler
2005MSGSÜ-ŞBPB, İBB. BİMTAŞAykut KaramanGüzin Konuk, Turgut Öztaş, Teoman Tekkökoğlu, Özlem Sancaklı BalkanDeprem Gerçeğinde Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi: Zeytinburnu Yerleşmesi Pilot Alanı
2005İBB-Tribal ConsultingMike Gibson Arzu Kocabaş, J. Austin & D. JepsonZeytinburnu Outline Strategy and Action Plan Framework: Building a Future in Europe / Zeytinburnu Genel Strateji ve Eylem Planı Çerçevesi: Avrupa’daki Geleceğin İnşa Edilmesi
2005Civic Trust Regeneration Unit, LondonMike GibsonArzu KocabaşMaking Community Buildings work for People: an Action Research Study into the Sustainability of Community Buildings
2003İBB-MSÜ-LSBUMike GibsonArzu Kocabaş, Turgut ÖztaşSustainable Neighbourhood Regeneration in Istanbul as part of EU Harmonisation Process and Earthquake Resistant Housing Development - a Strategy and Action Plan / Istanbul’un AB Uyum Sürecinde Deprem Gerçeğini Dikkate Alan Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi için bir Strateji ve Eylem Planı
2002TÜBİTAK Proje Destek ve Teşvik Araştırma Projesi Proje No: 1971025 İNTAG - 416 Gülşen ÖzaydınLevent ÖzaydınKentsel Tasarım Kontrollerine Yönelik Kıyı Yönetim Modeli “Örnek Alan: Ayvalık İlçesi” / Coastal Administration Model For Urban Design Controlling Instruments: “The Ayvalık Case”
2002TÜBA - TÜKSEKAynur İlyasoğluBesime Şen, Ebru Soytemel, Maya Arıkanlı, Hakan Koçak, Gülay KayacanOral History Documentation Project in Buldan (Denizli) and Surroundings / Buldan (Denizli) ve Çevresi Sözlü Tarih Belgeleme Projesi (Türkiye Kültür Envanteri Pilot Bölge Çalışmaları)
2001Aykut KaramanNezih Aysel (mimari röleve yürütücüsü), Ebru Firidin ÖzgürBodrum Ortakent Urban Morphology / Bodrum-Ortakent Kentsel Morfoloji
2000British Earthquake Consortium for TurkeyMike GibsonArzu Kocabaş, R. HowesYalova University: an initial implementation proposal
1999Tüba-Tüksek ve ODTÜ TaçdamAynur İlyasoğluBesime Şen, Ebru Soytemel, Maya Arıkanlı, Hakan Koçak, Gülay KayacanRecovery Project of Arceological Cultural Assests in Ilısu and Kargamış Dam Lakes / Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi
1998TÜBİTAK Proje Destek ve Teşvik Araştırma ProjesiAykut KaramanGülşen Özaydın, Binnur ÖktemEcological Design: Principals for Housing Settlements in GAP Region / Ekolojk Tasarım: GAP Bölgesinde Konut Yerleşmeleri İçin İlkeler
1998MSGSÜ-Emre LtdAykut KaramanÜmit Serdaroğluİstanbul Fatih District Protection Plan Analyses and Synthesis: Zeyrek Urban Design Guide / İstanbul Fatih İlçesi Koruma Planı Analitik Çalışmalar ve Sentez -Zeyrek Kentsel Tasarım Rehberi
1997Mimar Sinan Üniversitesi Araştırma FonuSümer GürelHürriyet ÖğdülRole of Social Connections in Rehabilitation of Housing Areas / Konut Alanlarının İyileştirilmesinde Toplumsal Bağların Rolü
1996Toplu Konut İdaresi Araştırma ProjesiSümer GürelGüzin Kaya, Akın Eryoldaş, Turgut Sesgör, Hürriyet Öğdül, Tansel Erbil, Aslı Öğüt, Dilek Erden, Çiğdem Özüer, Sultan Polat, Ela TekServing Infrastructured Land for the Low income / Dar Gelirli Kesime Altyapısı Hazır Arsa Sunumu

Comments are closed.