Ar. Gör. Saadet Tuğçe Tezer

MSGSÜ Fındıklı Kampüsü
Şehir Bölge Planlama


tugcetezer@gmail.com
EĞİTİMDoktora
Şehircilik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Doktora Tez Aşaması, 2014

Yüksek Lisans
Şehir ve Bölge Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013

Lisans
Şehir ve Bölge Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010

ARAŞTIRMA ALANLARIŞehircilik
Yerleşme tarihi
Kent tarihi
Yerleşme arkeolojisi
Kentsel morfoloji
YAYINLAR / BİLDİRİLERYenikapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ‘Kaybedilen Değerler’ Bağlamında İncelenmesi; Bir Çözüm Önerisi Olarak Alan Yönetimi Planı, II. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu, (2014), Saadet Tuğçe Tezer
Büyükşehir Ütopyası ve Hatay’ın Geleceği | 38. DŞG Bildiri Kitabı, TMMOB ŞPO, Kasım 2014, Güngördü, Z. ve Tezer, S.T.
İstasyon Binalarının Kentteki Anlamı Üzerine Düşünceler | Arkitera, Görüş Yazısı, Ağustos 2014, Özaydın, G. ve Tezer, S.T. http://www.arkitera.com/gorus/533/istasyon-binalarinin-kentteki-anlami-uzerine-dusunceler
2014 Sinop’unda Eşsiz Bir Temmuz | Sinopsis Dergisi, 5. Sinop Bienali (Sinopale) 1. Sayısı, sayfa: 4-5, Sinop, http://content.yudu.com/Library/A2z9y3/Sinopsis20141/resources/4.htm
Dün, Bugün, Yarın; Sokak Bizim! | Yeşil Gazete, 20.04.2014, Saadet Tuğçe Tezer.
“Mega Projeler ve İstanbul Panelinin Değerlendirilmesi” | Planlama Dergisi, TMMOB ŞPO Vol: 23, Issue: 2 (2013) (sayfa: 53-36), Saadet Tuğçe Tezer
"Bir Metropoliten Buluşma Alanı Olarak Eminönü Meydanı'nın Değerlendirilmesi” (TR-ING) | 26.Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi 'Kent Merkezini Yeniden Keşfetmek' Kongresi, 2014, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Ozdemir, Z., Tezer, S.T., vd.
“Yenikapi Kentsel Dönüşüm Projesi”nin Mevcut Arkeolojik Dokuya Etkileri, Olumsuz Etkilerin Azaltılmasında “Alan Yönetimi” Önerisi, 23. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Bildiri Kitabı, (2013), Saadet Tuğçe Tezer
“The Historical Topography of Istanbul: A Literary Review (İstanbul’un Tarihsel Topoğrafyası ve Literatür Değerlendirmesi)” | TALID-Turkiye Arastirmalari Literatur Dergisi, 2010, 16; sayfa: 33-60; Mehmet Karakuyu, Saadet Tugce Tezer, Hatice Balik.
“Haydarpasa Hangi Sebeple Neye Donusuyor?” | CODEX Mimarlık Kitaplığı – 1, Eskisehir Osmangazi University, September 2011, Saadet Tugce Tezer.
“Metrobusu Kullanma Kilavuzu” | 17 Eylül 2010, Birgun Gazetesi, Kent&Yasam, Saadet Tugce Tezer. (“Kentleri Savunmak; Mekan, Toplum ve Siyaset Üzerine” kitabına dahil edildi)
“Sehir, Tesaduf, Insan, Ikram, Ihanet” | 15 Ekim 2010, Birgun Gazetesi, Kent&Yasam, Saadet Tugce Tezer.

Comments are closed.